fade共1篇

fade(英文单词)-时尚资讯

fade(英文单词)

fadevi. 褪色;凋谢;逐渐消失vt. 使褪色adj. 平淡的;乏味的n. [电影][电视] 淡出;[电影][电视] 淡入简介fadevi. 褪色;凋谢;逐渐消失vt. 使褪色adj. 平淡的;乏味的n. [电影][电视] 淡出;[...
3天前
4815